Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 17-05-2022

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central Sammenslutning


Program til PDF:


 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.
 

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Kammeratskabsaften
Der holdes kammeratskabsaften fredag den 10. juni kl. 18.00, i lokalerne i Kalbyris Anlæg,
Skyttemarksvej 200, 4700 Næstved. Det bliver med en lille spisning, et par sildemadder,
3 håndmadder, 1 øl og 1 snaps og vi slutter af med kaffe og kage. Hele molevitten for kr. 75,00 pr. deltager.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 7. juni. Vi ses!!

Sommerudflugt
Dette års sommerudflugt, sammen med Pionererne fra Lolland-Falster Pionerforening, går til INFO centeret for den nye Storstrømsbro, Brovej 16,B, Madsnedø, 4760 Vordingborg, mandag den 23. maj, og mødetid på P – pladsen ved info centeret er kl. 10.30. Kl. 11.00 er der en medarbejder i centeret der fortæller os om det store og spændende byggeri.
Omkring kl. 12.30 kører vi til Nørre Vedby, ca. 4 km. ned på Falster og spiser middag, menüen er ikke fastlagt endnu, men kommer til og koste ca. 150 – 175 kroner pr. kuvert, excl. drikkevarer. Efter middagen er der måske tid til og se lidt på den del af byggeriet der er i gang på broen.
Bindende tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 12. maj.


SIDEN SIDST:


Generalforsamlingen
En lille trofast skare var samlet til årets generalforsamling
Formanden blev valgt som stemmetæller og dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen
var varslet rettidigt.

Formandens beretning omhandlede lokale aktiviteter, De Danske Pionerforeninger, vores
Samvirke, Danske Soldaterforeningers Landsråd og regimentet, det hele i lyset af alle de
problemer som COVID 19 har haft på vores virke. Beretningen blev godkendt med få bemærkninger.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der udviste et pænt underskud, bl.a. p.g.a. at DDP havde fået gennemført en voldsom kontingentstigning med tilbagevirkende kraft fra årsskiftet 2020 – 2021. regnskabet blev godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Kontingent: på grund af den store stigning i
kontingentet til DDP ( Kr. 32,00 pr. år) måtte vi hæve kontingentet til 310,00 pr år.

Formand Helmuth Hansen og Bestm. Børge Rasmussen blev genvalgt, og på øvrige pladser
var der også genvalg.

Under eventuelt blev året stiftelsesfest drøftet, og retningslinjerne fastlagt.

Mødet sluttede med et pionerhurra for foreningen.
Herefter var der middag i de tilstødende lokaler, og efter 6 – 7 hyggelige timer kunne vi
trille hjemad igen.

Ekstraordinær GF i Samvirket
Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Samvirket, med det ene punkt på
dagsordenen, at få valgt en kasserer, der var så lige et par vedtægtsændringer der skulle
klares. Ny kasserer blev Peter Christense fra Telegrafen. Vedtægtsændringerne blev tilrettet
en smule og herefter godkendt. Mødet varede en times tis, og herefter var der kammeratligt
samvær.