Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 15-09-2021

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central Sammenslutning


Program til PDF:


 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Pokalskydning
Søndag den 12. september kl. 09.00 er der pokalskydning på skydebanen Toksværd (den
ved Køreteknisk Anlæg), der er indskrivning fra kl. 08.30. Der skydes med kaliber 22 riff el og pistol på henholdsvis 50 m. og 25 m. baner. Der skydes individuelt og for hold af 3 mand. Der skydes om 8 pokaler, og der er også en pokal til pilekast.
Efter skydningen er der fælles frokost, og herefter er der pokaloverrækkelser og afslutning
ca. kl 14.30.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 26. august.
Kom og vær med, det er altid hyggeligt, og da der er mange arrangementer i september
har vi aflyst vores kammeratskabsaften, og flyttet den til pokalskydningen, i håb om stort
fremmøde.

Generalforsamling i Samvirket
Lørdag den 18. september kl. 13.00 holdes den udsatte generalforsamling (covid 19) i vores
lokale samvirke SSCS. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Generalforsamlingen holdes
i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Alle medlemmer af Sydsjællands Pionerforening
kan deltage, men det er kun de 2 HB – medlemmer der kan stemme.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 senest den 26. august.

SSCS 100 år
Vores lokale Samvirke, Sydsjællandske Soldaterforeningers Central sammenslutning
(SSCS) kunne i april fejre 100 års jubilæum, men p.g.a. civid 19 måtte det udskydes til
senere.
Det er så blevet den 18. september kl. 14.00 hvor man holder reception i lokalerne i Kalbyris
Anlæg, det er lige efter generalforsamlingen. Kom og vær med i et par hyggelige timer.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 senest den 26. august.

Landsrådsmøde
Der holdes Landsrådsmøde lørdag den 18. september kl. 10.00 på Gardehusarkasernen i
Slagelse. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Se nærmere her på hjemmesiden 
Tilmelding er via DDP' formand.

Kammeratskabsaften/99 års fødselsdag
Fredag den 8. oktober kl. 18.00 holder vi kammeratskabsaften, og samtidig fejrer vi foreningens
99 års fødselsdag i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
Vi starter med spisning, hovedret og dessert med div. Drikkevarer, og slutter med kaffe og
småkager, og til en pris på kr. 125,00 for det hele, så kan alle være med.
Vi håber og se rigtig mange. Tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 1. oktober.

Aktiviteter 2021

sep. 12. Pokalskydning
  10. Kammeratskabsaften
  18. DSL Landsrådsmøde ( forventes i Slagelse)
  18. Generalforsamling i Samvirket
  18. 100 års jubilæumsreception
okt. 8. Kammeratskabsaften / Stiftelsesfest ( 99 år )
  17. FN March
nov. 5. Kranselægning ( IGR 337 år
  5. DDPs udsatte Sendemandsmøde
  15.  Pokalskydning mod Garderforeningen ????
  28. Adventskoncert
dec. 11. Julefrokost

Aktiviteter 2022

jan. 14. Kammeratskabsaften
feb. ?? Generalforsamling i Samvirket
marts 7. SPs del af DDPs Landsskydning
  12. Generalforsamling
    Ret til ændringer forbeholdes.

SIDEN SIDST:

Generalforsamlingen
Den udsatte generalforsamling blev holdt den 7. maj i lokalerne i Kalbyris Anlæg. En trofast
skare var mødt op, og vi startede med spisning, og herefter gik pionererne i ”enerum”
og holdt generalforsamling. Efter de indledende manøvrer, mindedes vi vores afdøde, tidligere
næstformand, Svend Aage Stoffer, og selve generalforsamlingen forløb med formanden
beretning der blev godkendt.
Kassererens regnskab der også blev godkendt, og under valg blev Dan Aggersbo nyvalgt.
Formanden afsluttede med og takke alle for en god indsats i året der var gået, og udbragte et pionerhurra for foreningen. Så var det tid til kaffe sammen med pionøserne.


Sommerudflugten
Desværre var der varslet dårligt vejr på dagen, og det blev det, så af hensyn til helbredet hos
de ældre der var tilmeldt, valgte formanden og afl yse arrangementet.