Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 04-06-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central SammenslutningSP forside


Program til PDF:

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Sommerudflugt/Generalforsamling
Hvis ”coronaen” tillader det, tager vi på udfl ugt til Panzermuseum East, Fladholtevej 18,
4200 Slagelse, Se www.panzermuseumeast.dk
Vi skal være sammen med pionererne fra ”sydhavsøerne”.
Vi mødes på adressen den 19. juni kl. 10.15, og kl. 10.30 er der guidet rundvisning i 1½ time.
Herefter er der fælles frokost i ”spisehuset i parken”. Formanden sørger for sandwich og drikkevarer.
Efter frokosten er indtaget, klarer vi lige årets generalforsamling, der jo måtte afl yses p.g.a.
Covid 19. Dagsorden i h.t. vedtægterne.
Herefter kører vi til Bagerimuseet der ligger lige i nærheden.
Se https://skovsgaardmoelleogbagerimuseum.wordpress.com
Til dette arrangement er det eneste du skal medbringe din egen kaffe og kage til formiddag
og eftermiddag. Hele arrangementet er selvfølgelig med Pionøser.
Tilmelding til formanden på tlf. 2395 8097 SENEST den 10. juni, der så sørger for koordinering
af fælleskørsel.
Pris incl. entre, guidet rundvisning og frokost 0g 1 stk. drikkelse, max kr. 175,00 per person,
excl. Transport der afregnes med den der lægger bil til.

Aktiviteter 1. halvår 2020

Juni  19. Sommerudflugt / Generalforsamling
    Ret til ændringer forbeholdes.

SIDEN SIDST:
Siden sidst har vi kun nået og holde bestyrelsesmøde og skyde vores del af DDPs landsskydning, og et DSL opstillingsmøde vedr. valg af regionsrepræsentant, alle andre arrangementer er blevet
afl yst p.g.a. Covid-19.