Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 26-03-2021

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central Sammenslutning


Program til PDF:


 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

På grund af coronaen er der ikke afholdt arrangementer, men vi har generalforsamling i
nærmeste fremtid (i skrivende stund) som vi gerne vil have afholdt. Hvis det bliver nødvendigt
og afl yse p.g.a. restriktioner, vil den blive afholdt så hurtigt som muligt, d.v.s. at man
må holde øje med hjemmesiden www.pionersoldat.dk/sydsjælland, men et godt bud kunne
være ved vores kammeratskabsaften den 7. maj. Hvis du vil have personlig besked, må du
sende din mail adresse til formanden.

Soldatersamvirket SSCS 100 år
Søndag den 18. april kan vores soldatersamvirke i Næstved (SAMVIRKET) fejre 100 års
jubilæum. Som det ser ud lige nu er der reception i Kalbyrissalen, Skyttemarksvej 200,
Næstved, mellem kl. 13.00 og 16.00.Meget gerne tilmelding på tlf. 2395 8097 senest den
10. april.

Mindegudstjeneste
Tirsdag den 4. maj kl. 19.30, er der mindegudstjeneste for de faldne allierede flyvere under
2. verdenskrig i Svinø Kirke. Efterfølgende er der taler og kranse/blomsterlægning ved
mindesmærket. Da der ikke er så mange pladser i kirken, er der opsat højtalere udenfor,
så tag evt. din egen stol med, og måske et lille tæppe. Hold øje med dagspressen og vores
hjemmeside om evt. afl ysning.

Kranselægning
Onsdag den 5. maj er der kranselægning ved mindemuren på Skive Kaserne. Se mere om
tider på DDPs hjemmeside: www.pionersoldat.dk.

Kammeratskabsaften
Der holdes kammeratskabsaften fredag den 7. maj kl. 18.00. Vi starter med spisning, og
dagens menü er: Karrykål med godt rugbrød til, hertil 1 øl og 1 snaps. Herefter er der kaff e
og kage. Alt incl. kr. 60.00, så kan alle vist være med. Bindende tilmelding på tlf. 2395 8097
senest den 2. maj.

Sommerudflugt
Årets sommerudfl ugt holdes onsdag den 26. maj, og turen går til ”Peter Hansens Haver”
Vesternæsvej 56, Kappel, 4900 Nakskov. Det er lige som sidste år sammen med Lolland.
Falster Pionerforening. Vi mødes på parkeringspladsen ved haverne kl. 09.45, og der er
indgang fra kl. 10.00. Vi skal mindst 50 forskellige Rhodendendroner og mange andre forskellige
blomster og buske på de ca. 10.000 m2 park. Der er sørget for frokost i det fri ved
haven borde/bænke sæt. Frokosten er 3 – 4 håndmadder og en øl eller vand. Du medbringer
selv kaffe og evt. kage. Samlet pris for indgang og frokost: Kr. 100,00. Tilmelding på tlf.
2395 8097 senest den 19. maj. Vi ses på sydvestlolland

Aktiviteter 1. halvår 2021

April 16. Samvirket (SSCS) fylder 100 år
  24. Landsrådsmøde DSL
Maj 4. Mindegudstjeneste i Svinø Kirke m.m.
  5. Kranselægning i Skive
  7. Kammeratskabsaften
  ? Sendemandsmøde ?
maj/Juni ? Evt. en sommerudfl ugt sammen med Loll.- Fl.
    Ret til ændringer forbeholdes,
og så er der lige hende der ”Coronaen”.

SIDEN SIDST: