Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 30-07-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central SammenslutningSP forside


Program til PDF:

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Parade på Grønnegades Kaserne
Den 5. september kl. 11.00 er der parade på Grønnegades Kaserne i Næstved. Fanebærere
og fanevagter bedes være klar kl. 10.45. Der vil være taler af formanden for Samvirket, Anders
D. Henriksen, og en inviteret taler. Herefter er der blomsterlægning ved stenen, og dersluttes med fællessang. I år er der ikke gudstjeneste i kirken, da der er konfi rmation, men Feltpræst Jesper Svendsen kommer og holder en lille feltgudstjeneste påå stedet. Herefter er der kammeratligt samvær i Musikstalden med lidt håndmadder til de tilmeldte. Arrangementet forventes afsluttet kl.13.00 – 13.30.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 29. august.

Landsrådsmøde
Landsrådsmødet i april måtte aflyses p.g.a. covid 19, og nu er den ny dato 12. september
kl. 9.30 på Skive Kaserne. Det præcise program kan ses på www.soldater.dk. Interesserede
kan tilmelde sig til DDPs landsformand. OGSÅ AFLYST. Se mere her.

Pokalskydning
Søndag d. 13. september kl. 09.00 er der den årlige pokalskydning i Samvirket på skydebanerne
i Toksværd, den ved siden af betonvarefabrikken, der er indskrivning fra kl. 08.30.
Der skydes med riff el og pistol kaliber 22, og både individuelt og som 3 mands hold, og der sluttes af med pilekast. Efter skydningen er der fællesspisning af et par sildemadder og lidt smørrebrød. Der dystes om 8 – 9 pokaler, så der er mange muligheder. Kom og vær med , det er altid hyggeligt, og dem der ikke skyder kan bare deltage for hyggens skyld.
Tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 4. september.


Svend Aage Stoffer

Æresmedlem
Onsdag den 17. juni havde formanden og kassereren meldt deres ankomst hos Næstformand
Svend Aage Stoffer, under påskud om at informere ham om den forestående generalforsamling
2 dage senere, da Stoffer var helbredsmæssigt svækket og ikke kunne deltage heri. Fru Stoffer diskede op med lækkerier til kaffen, og da vi havde smagt på herlighederne rejste formanden sig og gik hen til Stoffer og fortalte ham at bestyrelsen havde besluttet at han skulle udnævnes til æresmedlem af Sydsjællands Pionerforening fra d.d.. Det var en rørt men fåmælt Stoffer der modtog æresmedlemstegnet og diplom som bevis på den velfortjente hæder. Stoffer har siddet i bestyrelsen siden ultimo dec. 1987, og alle årene som en god, aktiv og hjælpsom næstformand. Endnu engang: RIGTIG HJERTELIG TILLYKKE!!

Kammeratskabsaften/98 års stiftelsesfest
Fredag den 9. oktober fejrer vi foreningens 98 års fødselsdag med spisning kl. 18.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Dagens menü: 2 slags kød, 2 slags kartofl er og 2 salater, hertil rød eller hvidvin, og vi slutter af med kaffe og æblekage.
Hele molevitten for kun kr. 125,00. Bindende tilmelding på tlf. 2395 8097 SENEST den 30. september. Bestyrelsen håber at rigtig mange af foreningens medlemmer vil deltage, husk om 2 år fejrer vi 100 års fødselsdag.

Aktiviteter resten af 2020

9. Oktober Kammeratskabsaften/stiftelsesfest
18.   FN – march
6.  November Fødselsdagsparade. IGR 336 år. Skive
6.   DDPs Sendemandsmøde i Skive
16.   Skydning mod Garderforeningen
29.   Adventskoncert
12. December Julefrokost
    Ret til ændringer forbeholdes. Evt. Ændringer.
Se www.pionersoldat.dk/sydsjælland

SIDEN SIDST:

Udflugten til Panzermuseum East & generalforsamlingen
Turen var lavet i samarbejde med Lolland-Falster Pionerforening, og desværre havde det kun tiltrukket 14 deltagere, om det var p.g.a. corona krisen kan man ikke vide, men de af os der kom, fik en uforglemmelig guidet tur gennem museet af ejeren selv. Der er simpelthen så meget materiel fra Østeuropa, så det er helt ufatteligt hvordan at en mand har skaff et og istandsat det hele. Det var en stor oplevelse, og selv Pionøserne syntes at guiden gjorde det spændende. Efter de 2 timer rundt i museet var det tid til frokost, lækre sandwich, hertil lidt medbragt væde, og så den medbragte kaffe.
Så var det tid til generalforsamling: Erling Skytte blev valgt som dirigent for begge generalforsamlinger:
Formanden aflagde beretning om aktiviteterne i det lokale, i Samvirket, i De Danske Pionerforeninger, i Danske Soldaterforeningers Landsråd og lidt om Regimentet. Beretningen
blev godkendt. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der udviste et lille overskud
på både driftsregnskab og i kaff ekassen. Begge regnskaber blev godkendt. Der var ikke kommet nogen forslag ind til behandling på GF. Kontingent for 2021. På sidste års sendemandsmøde blev kontingentet hævet med kr. 8,00 mere per år end der var varslet, og da der er varslet en stigning på kr. 4,00 i år, så vi os desværre nødsaget til og hæve kontingentet
for 2021 til kr. 275.00, dette blev vedtaget. Valg: Formand Helmuth Hansen blev genvalgt.
Der var også genvalg til Børge Rasmussen, og best. Suppl. Hardy Jørgensen. Genvalg til
bilagskontrollant Dan Aggersbo. Genvalg til fanebærere Dan Aggersbo og Hardy Jørgensen.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et pioner hurra for foreningen.