De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
10-07-2020

Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.DDP' forside


DDP' konto: Danske Bank: Reg. nr.: 1551 kontonr.: 4069404


 

Formandens klumme, juni - juli.

Håber alle er kommet over denne ensomme tid.
I disse VIRUS tider hvor der skal holdes afstand til hinanden, føler jeg, vi er tilbage i vores
ABC Tjeneste med oprettelse af rensepunkt.
Siden sidst er miniferien blevet afl yst, manglende tilslutning, (VIRUS) som er skrevet her på
hjemmesiden.
Vi må se fremad ellers bliver det trist, nogle personer her i området har lukket sig inde i
deres lejlighed i 8 uger, det er ikke godt, så hold øje med jeres naboer.
Glæder mig til vi ses.

Leif A. Hansen
formandCORONA


Sendemandsmødet fredag den 4. September 2020 kl.13.00 på Skive Kaserne.
AFLYST !

Ny tid og dato, se herunder !
Sendemandsmødet bliver afholdt den 6 november 2020, kl.1300, i Skive, efter Regimentets fødselsdagsparade.
Kl. ca. 14.30 vil Der blive serveret kaffe og kage,
Kl. 1500 bliver der overrakt fortjensttegn, til indstillede (DSL. DDP.)
Der er mulighed for fælles aftenspisning. Skinkeschnitzel med tilbehør, dessert: citronfromage pyntet med flødeskum pris pr. kuvert kr.140,00. drikkevarer for egen regning.
Tilmelding:
Der er mulighed for overnatning, i dobbeltværelse, prisen er kr.160.00 pr. person
Husk at fremsende navne på sendemænd til DDP` sekretær ifølge vedtægterne.
Jeg forventer, at dem som blev udpeget til ændring af vedtægterne får rettet/udarbejdet et sæt vi kan arbejde med fremover.

Regimentets fødselsdag
Regimentets fødselsdag 6. nov. hvor DDP overrækkes Skjold og diplom til bedste kammerat i 6. og 7. HBUKMP.

Åben hus/Jubilarstævne den 5. september AFLYST !


Pionerhilsen
Leif A. Hansen
DDP formand

© 2008 Svend Knudsen