Randers Pionerforening

Siden opdateret: 26-03-2021

.Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Randers  Pionerforening er medlem af:
DE SAMVIRKENDE I RANDERS.


Program til PDF:


 

 
Formand
Viggo Laustsen, Lille Voldgade 13, st. th., 8900 Randers C.
2825 1885.
Kasserer:
Hans Peter Hansen, Falbehansenvej 11 Lej. 24. 2.,8920 Randers NV.
2891 5648
 

Årlige Aktiviteter:

Med start i oktober har vi hele vinteren 15 m. riffelskydning i Randers Skytteforening, Kærgade 117 C, Vorupkær, 8940 Randers SV.

Den anden tirsdag i måneden fra kl. 19.00 har vi pioneraften og banko kl. 19:00, Høvejen 21 8930 Randers NØ.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Den stille tid med corona ser ud til at rinde ud, så vi igen kan mødes i festlige omgivelser
som før, nu i 104 år.

PIONERDAG.
Vi mødes som altid anden tirsdag og det er tirsdag 13´ april kl 19 på høvejen 17 i vorup.
Kom i forårshumør til hyggeligt pionerkomsammen. Foreningen giver øl og knas, så det er
en god og billig dag.
PIONERDAG.
Vi gentager det tirsdag 11´´ maj kl 19. Samme program.

PIONERUDFLUGT HER OG DER.
I juni planlægger vi en udfl ugt til et naturområde med god pionerservice og det bliver med
aftenspisning på en kro.
Program kommer i næste pionertidende.

GENERALFORSAMLING 2021.
Den måtte vi afl yse og forventer nu at kunne afholde den i august september. Vi vil ikke
snydes for en god fest med pionermiddag og højt humør.
Pionererne ? Jo vi er der stadig. Bestyrelsen.DK


SIDEN SIDST: