Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 25-01-2022

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.
 

AKTUELLE AKTIVITETER:

Bowling
Der er bowlingaften torsdag den 10. februar og den 10. marts, begge dage starter vi med spisning kl. 18.00, og efter spisningen bowler vi en time fra kl. 19.00. vi slutter af med lidt hygge og måske en øl.
Tilmelding til Torben N. på tlf. 4079 5895 senest ugen før, af hensyn til bestilling af mad og baner.

Generalforsamling
Der holdes generalforsamling fredag den 18. marts kl. 19.30, sted endnu ikke fastsat. Dagsorden
i h.t. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 4. marts.
Vi starter med spisning kl. 18.00, forhåbentlig kan vi få Gule ærter, og pionøserne er hjertelig velkommen til og deltage i spisningen. Tilmelding til Torben N. på tlf. 4079 5895
SRENEST den 10. marts. Jeg håber vi ses, det er altid hyggeligt.

Kalender 1. halvår 2022

Feb 10. Bowling
Marts 10. Bowling
  18. Generalforsamling
April 23  DSLs Landsrådsmøde
Juni ? Evt. en sommerudflugt
    Ret til Ændringer forbeholdes!


SIDEN SIDST:
Siden sidst har formanden og kassereren været til sendemandsmøde i Skive, og der har
været afholdt 2 x bowling med pæn tilslutning, og en håndfuld af foreningens medlemmer
deltog i julefrokosten i Næstved, så der er stadig gang i vores hyggelige forening.