Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 03-06-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.
 

AKTUELLE AKTIVITETER:

Sommerudfl ugt/Generalforsamling
Hvis ”coronaen” tillader det, tager vi på udfl ugt til Panzermuseum East, Fladholtevej 18,
4200 Slagelse, Se www.panzermuseumeast.dk .
Vi skal være sammen med pionererne fra ”Syd & Vestsjælland”.
Vi mødes på adressen den 19. juni kl. 10.15, og kl. 10.30 er der guidet rundvisning i 1½ time.
Herefter er der fælles frokost i ”spisehuset i parken”. Formanden sørger for sandwich og drikkevarer.
Efter frokosten er indtaget, klarer vi lige årets generalforsamling, der jo måtte afl yses p.g.a.
Covid 19. Dagsorden i h.t. vedtægterne.
Herefter kører vi til Bagerimuseet der ligger lige i nærheden.
Se www.skovgaardmølleogbagerimuseum.dk/wordpres.com 
Til dette arrangement er det eneste du skal medbringe din egen kaff e og kage til formiddag
og eftermiddag. Hele arrangementet er selvfølgelig med Pionøser.
Tilmelding til formanden på tlf. 2395 8097 SENEST den 10. juni, der så sørger for koordinering
af fælleskørsel.
Pris incl. entre, guidet rundvisning og frokost 0g 1 stk. drikkelse, max kr. 175,00 per person,
excl. Transport der afregnes med den der lægger bil til.

Aktiviteter 1. halvår 2020

Juni  19. Sommerudfl ugt/Generalforsamling
    Ret til ændringer forbeholdes


SIDEN SIDST:

Siden sidst
Har foreningen været til DSL opstillingsmøde vedr. valg af regionsrepræsentant til Landsrådet, alle andre arrangementer er blevet afl yst, så vi må vente med afgørelsen om hvem der bliver ”Årets bowler” til senere på året.