Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 25-03-2023

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.

AKTUELLE AKTIVITETER:

Landsrådsmøde

Holdes på Gniben den 27. april. Læs mere under Sydsjællands Pionerforening.

Sendemandsmøde
De danske Pionerforeningers årlige Sendemandsmøde holdes torsdag den 4. maj på Skive
Kaserne. Alle medlemmer af DDP kan deltage, dog er det kun anmeldte Sendemænd der har
stemmeret. Se mere om arrangementet under DDP.


SIDEN SIDST:

Vi haft bowling 2 gange med rigtig god tilslutning, og det er ikke så mærkeligt, i det vi
får noget super lækkert mad inden vi skal bowle, og i mens vi bowler, hygger pionøserne
sig med et glas vin, så alle har en god aften, og vi snupper endnu en bowling sæson næste
vinter. Lige nu arbejdes der på en sommerudflugt, nærmere herom i næste Pioner-nummer.