Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 24-07-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.
 

AKTUELLE AKTIVITETER:

Flagdag for Danmarks udsendte
5. September er fl agdag for Danmarks udsendte. Der er arrangementer i Nykøbing F., Maribo & Nakskov . Hold jer orienteret i den lokale dagspresse, og husk du må meget gerne deltage, vores udsendte fortjener støtten.102 års Stiftelsesfest
Vi fejrer foreningens 102 års fødselsdag fredag den 25. september kl. 18.00 på restaurant Rutebilen, Marielyst Strandvej 56 – 58, 4873 Væggerløse. Dagens menü: Stegt fl æsk med persillesovs. Pris kr. 119,00 excl. drikkevarer.
Bindende tilmelding til Torben Nielsen på tlf. 40795895 SENEST den 15. september.

Bowling
Vi starter den nye sæson torsdag den 8. oktober kl. 18.00 i Bowlingcenteret, Marielyst Strandpark 1, 4873 Væggerløse. Vi starter med spisning kl. 18.00, og kl. 19.00 går dem der vil bowle til bowlingbanerne, og de øvrige samler sig og hygger imens. Tilmelding til Torben N. på tlf. 4079 5895 SENEST den 1. oktober. Der vil være en gennemgående konkurrence, hvor de 4 bedste resultater ud af 6 mulige er tællende. Der vil være præmie til de 3 bedste ved bowlingen i marts 2021.


Aktiviteter resten af 2020

Oktober  8. Bowling m. spisning
November 6. 336 års fødselsdagsparade ved IGR i Skive
  6. DDPs udsatte Sendemandsmøde i Skive
  12. Bowling m. spisning
December 10. Julebowling m. spisning
    Ret til ændringer forbeholdes. Ændringer:
se www. pionersoldat.dk/lolland-falster


SIDEN SIDST:

Udflugten/generalforsamlingen
Udfl ugten til Panzermuseum East var arrangeret i samarbejde med Sydsjællands Pionerforening.
Desværre havde den kun samlet 14 deltagere, måske har coronaen haft lidt med det at gøre, hvem ved?
De af os der kom fi k en uforglemmelig oplevelse, Ejeren af museet som var vores guide, fortalte levende om alt det materiel han havde samlet, og det er meget, så det kan anbefales og afl ægge et besøg der. Efter et par timer var vi nået igennem de 4 store haller plus det udendørs udstillede. Så var det tid til de medbragte sandwich til frokosten, og så lige en kop kaff e og så var vi klar til afholdelse af den udsatte generalforsamling, der blev holdt sammen med Sydsjællands.
Formanden bød velkommen og herefter mindedes vi vores tidligere formand og kasserer Carlo Jensen der var draget til Ryes Brigade.
Erling Skytte blev valgt som dirigent for begge generalforsamlinger. Formanden afl agde beretning om årets gang der omhandlede lokale aktiviteter, De Danske Pionerforeninger, Danske Soldaterforeningers Landsråd og lidt om regimentet. Beretningen blev godkendt.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der viste et planlagt mindre underskud. Regnskabet blev godkendt. Der ingen indkomne forslag. Kontingent: På grund af efterslæb fra sidste år og en varslet stigning til DDP blev det vedtaget at kontingentet for 2021 skal være kr. 250,00. Valg: Formand Helmuth Hansen blev genvalgt, og der var også genvalg til Carsten Egeskov og til best. Suppl. Vagner Pedersen og bilagskontrollant Erling Skytte og hans suppleant Henri Boesen. Som sendemand blev Erling Skytte valgt. Formanden takkede dirigenten for godt arbejde, og udbragte herefter et Pionerhurra for dirigenten og Lolland-Falster Pionerforening.