De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
29-11-2021

Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.


DDP' konto: Danske Bank: Reg. nr.: 1551 kontonr.: 4069404dec. 2021


 
 

Ny formand for DDP

Ved De Danske Pionerforeninger' sendemandsmøde, den 5. nov. 2021, på Skive Kaserne, blev der valgt ny landsformand. Skive Pionerforening' formand Claus Stilling blev valgt for et år. Claus er årgang 1981 og er 61 år gammel. Vi ønske Claus held og lykke med arbejdet.

Leif A. Hansen var formand i 5 år, vi siger tak for det store arbejde.

 

Foto: Karsten Sakariassen

Ingeniørregimentets 337 års fødselsdag

Gl. Pionerer bliver modtaget af chefen

Udlevering af diplomer til de bedste Pionerer


DDP' sendemandsmøde den 5. november 2021


Leif A. Hansen' sidste klumme.

Dette er min sidste klumme. DDP. afholdt sendemandsmøde den 5 november 2021 på Skive Kaserne, Dagsorden ifølge gældende vedtægter (2018).
På dagsordenen var der valg af formand, jeg ønskede ikke genvalg,
DDP´s nye formand blev Claus Stilling, som er formand for Skive Pionerforening, og har været næstformand i DDP, stort tillykke. Claus du ønskes god arbejdslyst, jeg ved du har mange gode ideer, til at få nye medlemmer, som du skal have afprøvet, jeg glæder mig til resultatet, er sikker på det nok skal lykkes,

Regimentet afholdt fødselsdags parade, den 5 november hvor Pionererne deltog med vores faner,
Der deltog ca. 750 soldater i paraden, super flot at se så mange på en gang.
DDP overrakte skjold og diplom til bedste kammerat i 6 HBU og 7 HBU.

Tak til Regimentet for jeres positive modtagelse når Pionererne kommer forbi
Tak til alle medlemmer i DDP.
Tak til DSL. og KSS.
Tak for nu, vi ses

Pioner hilsen
Leif Hansen
Afgået formand

Glædelig Jul og Godt Nytår


Året sendemandsmøde 2021 i Skive.
Skive pionerforening har stået for arrangementet, med start om torsdag d. 4 november, hvor skive pionerforening holdt deres generalforsamling kl. 15.00.
Her blev der under beretningen fortalt, at fanen havde været meget repræsenteret ude i landet, bl.a. havde den været med ved Dronningens krydstogt og opstillet når dronningen gik i land i de forskellige byer langs Vestkysten.
DDP gav formanden Claus en sølv medalje for han store arbejde ved regimentet m.m.
Efter generalforsamlingen var der Buffet af libitum og bowling bagefter.
Om fredage var der så sendemandsmøde, her var der lidt uenig i, hvordan forløbet skulle være, da det nu var to sendemands møder var skubbet; men efter en snak, blev det til at hele bestyrelsen var på valg.
Nogle for et ½ år og de andre for 1 ½ år, formanden Leif A. modtog ikke genvalg, Claus blev valgt til ny formand for DDP.
Der blev lagt blomster for vore faldne kammerater og sener var der spisning på lokalet som vi havde brugt til møderne, da der ikke var betjening på kasernen fra fredag aften.
Lørdag morgen havde Claus og hans bror sørget for morgenmad og så gik det hjem ad.
En tak til Skive pionerforening, for deres afvikling af vores corona sendemandsmøde.

Med pioner hilsen.
Pioner 654117

© 2008 Svend Knudsen