De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
20-06-2024

Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.


DDP' konto: Danske Bank: Reg. nr.: 1551 kontonr.: 4069404


Medlemsbladet
PIONEREN


DDP' Aktivitetskalender 2024


 

 

Formandens Klumme

Der har været et skift på formandsposten. Så dette er min første klumme her på hjemmesiden. 
Jeg hedder Jes Bubandt, kommer fra Københavns pionerforening.
Jeg ser frem til et samarbejde i den nye konstellation, med lokalformændene som hovedbestyrelsesmedlemmer, en opbygning som er meget lig den der er i DSL’s præsidium.
I stedet for at være destruktive og modarbejde hinanden, skal vi være mere konstruktive og samarbejdende.
Ellers vil jeg forsætte i den gode ånd, som heldigvis stadig er i vores foreninger.
Jeg har nu deltaget i min første officielle handling, Sammen med Chefen for 2 EOD-bataljon, oberstløjtnant Lars Hebel og chefsergent K Larsen. da jeg den 30. maj deltog i hjemsendelsesparaden for henholdsvis 6. og 7. HBUKMP. 
Det næste jeg deltager i, er Nordisk Stævne arrangeret af DSL. Stævnet skal afholdes i dagene 12. til 15. juni på Ingeniørregiments kaserne i Skive. 
Jeg ser, med stor glæde, frem til dette, da det for mit vedkommende, er det første Nordisk stævne, jeg deltaer i.
Jeg ønsker jer alle en god sommer, alt det bedste for de Danske Pionerforeninger.

Med Pionerhilsen
Jes Bubandt
DDP Formand

 


39. NORDISK STÆVNE
2024
PÅ SKIVE KASERNE


Foto: Jes Bubandt

Se/hent billeder her    


Skive Pionerforening er fortid.


Se mere her      

De Danske Pionerforeninger'
Sendemandsmøde
fredag. d. 3. maj. 2024.
på Skive Kaserne.


Jes Bubandt blev valgt til DDP' nye formand. Jes er 75 år gammel
og blev indkaldt til ingeniørregimentet 1971.
Jes har været medlem af Københavns Pionerforening siden 2009.

Foto: Ewe Lynge               

Ingeniørregimentet og DDP lægger krans d. 3. maj, på Skive Kaserne, i forbindelse med befrielsen
den 4/5 maj 1945. 
Pionerene var talstærkt til stede.


Deltager ved Kranselægningen.    Foto: Ewe Lynge

PIONERFERIE PIONERMØDE FOR ALLE PIONERER.
1. - 3. maj 2024


Deltager ved Himmelbjerget.    Foto: Ewe Lynge

Miniferie på Hotel Pejsegården.
På det årlige formandsmøde i Næstved, blev det bestemt, at vi skulle prøve på, at få miniferien op og stå igen, i forbindelse med vores sendemands møde.
Der var 20 pionøser og pioner, der mødt op på Hotel Pejsegården i Brædstrup, d. 1. maj. til årets miniferie.
Der var sol hele dagen, så vi nød solen uden for på terrassen med en lille en, senere fik vi en flot menu, drikkevarerne blev sponsoreret af Viggo, der havde fødselsdag d. 1. maj, stor tak og endnu en gang stort tillykke herfra.
Næste dag efter morgenmaden tog vi alle til Himmelbjerget og spiste sener håndmadder ned i Ry, her sponsoreret Viggo også drikkevare.
Tilbage til Hotellet hvor vi igen fik en god aften menu, om morgen efter morgenmaden, kørte vi til Skive, hvor vi skulle til mindeparade for vores faldende soldater under 2 verdenskrigen og senere holde sendemandsmøde. En god miniferie, som vi også ser frem til i 2025.
Med Pioner hilsen.
Harry Ottosen.

 

DDP' Sendemandsmøde d. 3. maj 2024
På Skive Kaserne


Med hovedbestyrelsen og sendemænd var vi alt 11 personer, Svend K. og Kristian Arildsen deltog også.
Kristian blev valgt til dirigent, Iver som referent.
Formandens beretning blev godkendt, kassererens regnskab blev godkendt og budget taget til efterretning.
Medlemsbladet. Redaktøren efterlyser stof rettidig og gerne en masse billeder.
Forslag fra Svend Knudsen blev vedtaget. Der skal nu i dagsorden stå: redaktøren for pioneren og webmarsteren
Det næste forslag blev skubbet til valget af medlem til hovedbestyrelsen, for blev der valgt en til hovedbestyrelsen ville forslaget falde.
Kontingent og diæter blev uændret.
Valg af ny formand, her blev Jes enstemmig valgt.
Der stillet ingen pioner op til hovedbestyrelsen, derfor tog man nu Jes forslaget op. Forslaget fra formandsmødet ved Jes blev vedtaget, da det altid er sendemændene som har det sidste ord til ordningen og kan spørges til hver sendemandsmøde om ordningen. Som nu og frem til næste års sendemandsmødet, er det formændene som er repræsenteret i hovedbestyrelsen. Dette skal konfirmeres af sendemændene hver år.
Bilagskontrollant blev Jan, Erling blev billagskontrolandtsuppleant.
De næste poster blev genbesat.
Næste års sendemands møde bliver på Skive kasserne d. 5. maj 2025 og forslag at man efterfølgende holder miniferie.
Dirigenten, afgående formand og ny formand fik tak af forsamlingen.
Med pioner hilsen.
Pioner 654117

 

© 2008 Svend Knudsen