Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 19-06-2019

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central SammenslutningSP forside


Program til PDF:

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Kammeratskabsaften
Forsommerens sidste kammeratskabsaften holdes fredag den 7. juni kl. 18.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Vi starter med et par sildemadder og
herefter et par stykker smørrebrød, hertil en øl og en snaps. Efter spisningen er der kaffe m. småkager. Hele herligheden for en flad halvtresser. Tilmelding nødvendig senest den 5.
juni på tlf. 2395 8097.
.

FORLÆNGET WEEK-END FRA NÆSTVED TIL EIDEREN
Fredag d. 9. august til mandag d. 12. august 2019.

Turen er med bus, afgang fra Næstved fredag den 9/8. Mødetid er 08.30, afgang kl. 09.00 kl. fra den gl. Gardehusarkaserne, Skyttemarksvej. Se mere her:


  


21. Skydning mod Garderforeningen
Dec. 1. Adventskoncert
7. Julefrokost

Aktiviteter 2. halvår 2019

Aug. 9.  3 – 4 dages tur til Slesvig
  31. Jubilarstævne i Skive
Sept. 5. Danmarks nationale flagdag
  13.  Kammeratskabsaften
  15.  Pokalskydning
Okt. 11 . Kammeratskabsaften m. spisning
  20.  FN – march
Nov. 6. Kranselægning i Skive
  8.  Kammeratskabsaften
    Ret til ændringer forbeholdes.

SIDEN SIDST:

Generalforsamlingen
Der var 17 der havde meldt sig til spisningen, så det startede godt. Vi lagde ud med afholdelse af generalforsamlingen. Hardy D.J. blev valgt som dirigent, og efter formalia var konstateret i orden, fik formanden ordet for aflæggelse af beretning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. Så var det kassererens tur til fremlæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag til behandling. Alle valg var genvalg. På grund af en varslet kontingentstigning til DDP, blev kontingentet for 2020 hævet til kr. 270,00. Efter GF gik vi ind til Pionøserne, og så var der middag og kaffe i løbet af eftermiddagen, og ved 17 tiden lukkede og slukkede vi for denne gang, efter en rigtig hyggelig lørdag.


Siden sidst, har vi holdt kammeratskabsaften med spisning, og det var en hyggelig en af slagsen, så vi
gentager i juni. Formanden har været til Landsrådsmøde i Vordingborg, her var der mange
interessante emner på dagsordenen, så DDPs hovedbestyrelse fik lidt med hjem som der
kan arbejdes videre med.