Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 28-03-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central SammenslutningSP forside


Program til PDF:

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Kammeratskabsaften.
Der er kammeratskabsaften fredag d. 15. maj kl. 18.00 i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej
200, Næstved. Dagen menü: Et par sildemadder og et par stykker smørrebrød, hertil en øl og en snaps, og så en tår kaff e m. småkager. Hele herligheden for en flad halvtredser.
Tilmelding senest den 11. maj på tlf. 2395 8097. Vi ses, det er altid hyggeligt, og husk Pionøsen!!
Kammeratskabsaftner i april og juni er taget af programmet, og erstattet af en udfl ugt i juni.

Husk !
Alle landets soldaterforeninger er til faneparade i København den 16. april, i anledning af
HM Dronningens 80 års fødselsdag. Vi stiller med over 200 faner.AFLYST !
Der er også faneparade på Dybbøl den 18. april, her fejres 100 års jubilæum.
Landsrådsmøde i Skive.AFLYST !

Landsrådsmøde
Danske Soldaterforeningers Landsråd holder sit årlige Landsrådsmøde lørdag den 25. april
på Skive Kaserne. Alle kan deltage, men der kræves tilmelding. Nærmere oplysning ved din
lokale formand, eller landsformanden. AFLYST !

Mindegudstjeneste
Mandag den 4 maj kl. 19.30 er der mindegudstjeneste i Svinø kirke, i anledning af 75 året
for Danmarks befrielse. Der er ikke plads til alle i kirken, men der er sat højtalere op uden
for, så tag evt. en stol med. Efter gudstjenesten er der overfl yvning, taler, kranselægninger
og lidt sang og musik. Kom og vær med det er noget helt særligt.

Kranselægning
Tirsdag den 5. maj kl. 11.00 er der kranselægning på Skive Kaserne, i anledning af 75 året
for Danmarks befrielse. Har du lyst til og deltage, kontakt formanden på tlf. 2395 8097.

Husk tilmelding til Miniferien i Skive og Omegn den 21. – 24. maj i h.t. indbydelse i sidste
nummer af Pioneren side 9. AFLYST !

Sommerudflugt
Fredag den 19. juni tager vi på udflugt til PanzerMuseum East , Fladholtevej 18, 4200
Slagelse, sammen med pionererne fra ”sydhavsøerne”. Se www.panzermuseumeast.dk . Vi
mødes på adressen kl. 10.15, og kl. 10.30 er der guidet rundvisning i 1½ time. Herefter er
der fælles frokost i spisehuset i ”parken”. Formanden sørger for sandwich og drikkevarer.
Der vil så være lidt tid til egen rundering, inden vi kører til Bagerimuseet der ligger lige i
nærheden, se www.skovsgaardmoelleogbagerimuseum.wordpress.com .  Det eneste du skal
medbringe er kaffe m. brød til formiddag og eftermiddag, og selvfølgelig er det med vores
Pionøser. Tilmelding til formanden på tlf. 2395 8097 SENEST den 10. juni, som så sørger
for koordinering af fælleskørsel.
Pris incl entre, guidet rundvisning og frokost. 1 stk. drikkelse, max Kr. 175,00. excl. transport,
der afregnes med ham/hende der lægger bil til.

Aktiviteter 1. halvår 2020

April 17.   Kammeratskabsaften
  25.  Landsrådsmøde i Skive AFLYST !
Maj 4. Mindegudtjeneste i Svinø Kirke
  5. Kranselægning i Skive
  15.  Kammeratskabsaften
  21.-24  Miniferie i Skive & Omegn AFLYST !
  23. Sendemandsmøde i Skive AFLYST !
Juni  12 Kammeratskabsaften
    Ret til ændringer forbeholdes.

SIDEN SIDST:

Har formanden været til formandsmøde i Skive. Her blev de indledende øvelser til dette års Sendemandsmøde klaret, så må vi håbe det glider let når vi når til Sendemandsmødet.
Vi havde indbudt til Ost & portvin, men det var åbenbart ikke det medlemmerne ønskede,
så med lavt deltagertal var det ikke økonomisk forsvarligt, så vi fik et par sildemadder og lidt smørrebrød i stedet, men der var også OK, og hyggeligt var det.