Sydsjællands Pionerforening

Siden opdateret: 29-05-2017

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Sydsjællands Pionerforening er medlem af:

Sydsjællandske Soldaterforeningers Central SammenslutningSP forside


Program til PDF:

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 5573 6131.
Kasserer: 
Kurt Jæger-Rasmussen Blomstermarken 15, 2860 Søborg.
 6168 4413.

Stiftet den 19. oktober 1922, først under navnet "Pionerforeningen for Næstved og Omegn". På generalforsamlingen den 20. marts 1946 blev man enige om navneændring til det nuværende. Foreningen blev stiftet på opfordring af forretningsudvalget i Sydsjællandske Soldaterforeningers Centralsammenslutning, en sammenslutning der selv var dannet kun 1½ år tidligere.

 

Tilholdssted:
Foreningen har klublokale Hjemmeværnsgården, Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved.
SE ADRESSEN PÅ KORT

Foreningslokale Foreningslokale


AKTUELLE AKTIVITETER:

Kammeratskabsaften
Der holdes kammeratskabsaften fredag den 9. juni kl. 19.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Det er sidste gang inden sommerferien, og vores kagebageteam er stadig klar med hjemmebag, te og kaffe, og der vil også være mulighed for og købe en pilsner eller to. Kom og vær med, der er altid hyggeligt.

Øst-træf
Årets Øst-træf er lagt i hænderne på Pionererne fra Loll.-Fl., og holdes lørdag den 19. august. Vi skal i Middelaldercenteret og møde tiden er kl. 10.00. Se nærmere under Lolland-Falsters Pionerforening.
Vi kombinerer det med årets første kammeratskabsaften, og det er på Maribo Sø Camping, Bangshavevej i Maribo. Der er mulighed for og leje en hytte (tlf. 54780071) til en fornuftig pris. Vi mødes til fælles aftenspisning kl. 19.00, og så hygger vi resten af aftenen med spil og lignende. Lørdag kører vi til Middelaldercenteret i Nykøbing og deltager i årets Øst-træf, og når det er slut returnerer vi til campingpladsen i Maribo. Her holdes campingmutter årets sommerfest med grill mad musik og dans. Man medbringer selv service og drikkevarer, og derfor koster det kun ca. 150,00 – 175,00 og deltage, og musikken, ja det er Butterflies der spiller, og så er der gang i den lige til midnat. Når vi har spist morgenmad søndag er det slut på weekenden i syd, men vi plejer og kunne trække den til omkring middag inden vi drager hver til sit, efter en forhåbentlig god weekend. Tilmelding på tlf. 2395 8097 senest den 1. august.

Aktiviteter 2. halvår 2017

Juni 9. Kammeratskabsaften
Aug. 9. Frederik d. IIIs frokostlaug
18. – 20. Kammeratskabsaften/Øst-træf
Sept. 5. Flagdag for Danmarks udsendte
8.  Kammeratskabsaften
13. Frederik d. IIIs frokostlaug
17. Pokalskydning
Okt. 11. Frederik d. IIIs frokostlaug
13. Kammeratskabsaften
15. FN – march
Nov. 6.  Fødselsdagsparade ved IGR i Skive
8. Frederik d. IIIs frokostlaug
10.  Kammeratskabsaften
16. Skydning mod Garderforeningen
Dec. 3. Adventskoncert
9. Årets julefrokost
13.  Frederik d. IIIs frokostlaug (julefrokost)

SIDEN SIDST:
Generalforsamlingen
Årets generalforsamling havde trukket 15 pionerer og pionøser af huse. Vi startede med det vigtigste, nemlig selve generalforsamlingen. Efter formandens velkomst, mindedes vi de kammerater der var afgået til Ryes Brigade i det forgangne år.
Hardy Jørgensen blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet, og forsamlingen var beslutningsdygtig. Formanden aflagde en fyldestgørende beretning, der ikke gav anledning til spørgsmål. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der blev godkendt. Der blev orienteret om dette og næste års budget.
Der var ikke indkommet forslag til behandling. Kontingent forbliver uændret.
Valg: Der var genvalg til kasserer Kurt Jæger Rasmussen, Næstformand Svend Aage Stoffer og
Bjarne Olsen og suppleant Hardy D. Jørgensen. Der var genvalg til bilagskontrollant Hardy D. Jørgensen. Fanebærerne Hardy D. Jørgensen og Dan Aggersbo fik også genvalg. Formanden og Bjarne Olsen blev valgt som sendemænd. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten vor vel udført dåd, og motiverede et pionerhurra for dirigenten og et for foreningen. Så var det blevet tid til den efterfølgende middag: Tunmousse på salatbund, og Gammeldags oksesteg, alt med relevante drikkevarer. Herefter kaffe og småkager, og dagen sluttede efter små 7 timer i hyggeligt selskab.

Helmuth.