Randers Pionerforening

.  
Formand
Viggo Laustsen, Lille Voldgade 13, st. th., 8900 Randers C.
2825 1885.
Kasserer:
Hans Peter Hansen, Falbehansenvej 11 Lej. 24. 2.,8920 Randers NV.
2891 5648
 

Årlige Aktiviteter:

Med start i oktober har vi hele vinteren 15 m. riffelskydning i Randers Skytteforening, Kærgade 117 C, Vorupkær, 8940 Randers SV.

Den anden tirsdag i måneden fra kl. 19.00 har vi pioneraften og banko kl. 19:00, Høvejen 21 8930 Randers NØ.


AKTUELLE AKTIVITETER:

PIONERDAG
Vi mødes også i april tirsdag 14´ april på Høvejen 17 fra kl 12-14 Her er også
en sandwich til hver og kølig forårsdrik. Så mød op og kom i forårshumør.
Vi har igen pionerdag onsdag 13 maj men nu atter om aftenen kl 19-21.

BEFRIELSEN 4. - 5. MAJ 75 ÅR.
Vi møder med vor 96 år gamle fane efter byens program
MINIFERIE OG SENDEMANDSMØDE.
Det er 21.-.24. maj se program under Skive Pionerforening.

SOMMERTUR.
Vi forbereder en dagstur til Silkeborg med sejlads til "skymountain" og afsluttet 
med aftenspisning. Måske som pionerdag den 9´juni.
Anden mulighed er besøg på Rindsholm Kro soldaterdag den 4´ juli


SIDEN SIDST:

Vi mødtes til pionermiddag som altid. 14 medlemmer og 4 gæster til wienerschnitzel
Klokken 20 startede vi med Hans Damgaard som trofast dirigent.
Vor beretning viste et godt aktivt år, hvor vi havde deltaget i ca 35 forskellige aktiviteter.
Regnskab var også ret fi nt med en formue på 46000 kr ved årets afslutning. En mindre
reduktion der skyldes at vi havde tre større udgifter til jubilæumsgaver og andet i årets løb.

På valg var formand: Genvalgt blev Viggo Laustsen. Valgt første gang i 1968.
Som ny kasserer Valgt blev Hans Peter Hansen
Til bestyrelsen Valgt blev Flemming Brøndberg. Tidligere i bestyrelsen
Til bestyrelsen Valgt blev Torben Broe
Siddende i bestyrelsen et år mere Iver Hølmkjær.
Som suppleant fortsat valgt Hans Damgaard
Regnemager og taljonglør Svend Holanng nu i mere end 40 år.
Hertil en talsuppleant Ejnar Kristensen også trofast i tjenesten.

En god pionerdag i godt og festligt humør. Referat Viggo Laustsen 527550. SG juli 1962


4 pionerer fik hæderstegn: KB 40 års tegn og Iver, Hans Peter og flemming 25 års tegn