Odense Pionerforening

Siden opdateret: 12-02-2017

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Odense Pionerforeninger er medlem af:

Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn.Odense forside

 
Formand:
Jørgen Rosenquist Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV.
 6617 2091.
Kasserer:
Ove Nielsen, Vejruplund 29, 5290 Marslev.
 6595 1163.


Alle medlemmer af Odense Pionerforening er velkommen til at deltager i følgende Fællesrepræsentation Fyn' aktiviteter.

2017
? marts

Generalforsamling i Soldaterhjemsforeningen Dannevirke Kl. 19.00 på Dannevirke Sdr. Boulevard, Odense.

9. april Blomsterlægning:
Danmarks besættelse 1940 . Kl. 9.00 på Odense Assistens Kirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BF
18. april

Blomsterlægning:
Slaget ved Dybbøl 1864. Kl.10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet mellem Ansgar anlæg-Kasernen-Heden-Falen, litra AA

19. april

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard.
Der var ikke andet at gøre. Per Chr. Andersen vil berette om arbejdere, som mere eller mindre frivilligt blev arbejdskraft for Nazityskland.
25 kr. for ikke-medlemmer af Militærhistorisk Museum

4. maj

Mindeparade i Ansgar anlæg kl. 19.00 med Gudstjeneste i Ansgar kirke, afslutning med levende lys ved mindestenen. Faner møde kl.18.30 v/ P-plads bag Dannevirke.

16. maj  

Repræsentantskabsmøde i Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn
Kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Der kan parkeres bag gymnastiksalen med p-billet

25. maj

Kr. Himmelfartsdag. Blomsterlægning: Svendborg Krigergrave, Svendborg møder faner på torvet kl.14.40.

15. juni

Valdemarsdag. Kl. 19.00 i Den Fynske Landsby Mød med fane kl. 18:30 ved den firlængede gård med vandmøllen. Alle der kan mød op med Faner.

6. juli 

Blomsterlægning:
Slaget ved Fredericia 1849 . Kl. 10.00 på Odense Assistenskirkegård, afsnittet ved Falen-Vandværksvej-Ansgar anlæg, litra O.

29. august

Blomsterlægning:
Oprøret mod samarbejdspolitikken 1943
Kl. 9.45 på Odense Kasserne
Kl. 10.00 ved Mindestenen ved Patologisk Institut, OUH

5. september

Flagdag for Danmarks Udsendte
Kl. 19.00 Deltagerne mødes ved mindestenen for Danmarks udsendte i Ansgar Anlæg, Odense.  Nærmere orientering fremsendes.

?. september

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard
Endnu ikke fastlagt
25 kr. for ikke-medlemmer af Militærhistorisk Museum 

8. oktober

De Blå Baretters March   (2. søndag i oktober)
Start mellem kl. 9.00 og 11.00 på Bellingeskolen, Sædekildegårdsvej 4, 5250 Odense SV

24. oktober

FN-dagen
Nærmere om tid og sted i dagspressen

11. november

Blomsterlægning:
De allieredes grav. Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD

?. november

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard
Endnu ikke fastlagt
25 kr. for ikke-medlemmer af Militærhistorisk Museum

19. november

Det store julebanko på Dannevirke. Sdr. Boulevard  (3. søndag i november)
Spillet begynder kl. 19.00 præcis.
Med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid