Odense Pionerforening

Siden opdateret: 08-11-2017

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Odense Pionerforeninger er medlem af:

Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn.Odense forside

 
Formand:
Jørgen Rosenquist Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV.
 6617 2091.
Kasserer:
Ove Nielsen, Vejruplund 29, 5290 Marslev.
 6595 1163.


Alle medlemmer af Odense Pionerforening er velkommen til at deltager i følgende Fællesrepræsentation Fyn' aktiviteter.

2017
11. november

Blomsterlægning:
De allieredes grav. Kl. 11.00 på Odense Assistenskirkegård, til venstre indenfor hovedindgangen fra Heden, litra BD

?. november

Foredrag kl. 19.00 på Dannevirke, Sdr. Boulevard
Endnu ikke fastlagt
25 kr. for ikke-medlemmer af Militærhistorisk Museum

19. november

Det store julebanko på Dannevirke. Sdr. Boulevard  (3. søndag i november)
Spillet begynder kl. 19.00 præcis.
Med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid