Odense Pionerforening

Siden opdateret: 31-03-2019

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Blistrup 22 nov. 2018

Indkaldelse til Generalforsamling i Odense Pionerforening 
Torsdag den 7 feb. 2019 kl. 1430.
ADR. I messen vagt bygningen
Odense Kaserne.

DDP indkalder til ordiner generalforsamling i Odense pioner forening, ifølge DDP' vedtægter, da der ikke er en bestyrelse i Odense.
pkt. 1 valg af Formand
pkt. 2 valg af Kasserer
pkt. 3 valg af sekretær
pkt. 4 valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Denne Indkaldelsen er sendt med post til alle medlemmer af Odense pionerforening
Jeg ønsker en tilbage melding om deltagelse senest den 30/12-2018
På mail. cissus@hansen.tdcadsl.dk eller mobil 29241630
Post adr.:
Leif Hansen 
Tornebakken 27
3230 Græsted
Kan der ikke vælges en bestyrelse, af de tilbage meldinger jeg modtager
Vil den nedennævnte ekstra ordiner generalforsamling blive afholdt.

Indkaldelse til
Ekstra ordiner Generalforsamling den 7 feb.2019 kl.1500
Med følgende pkt. Odense Pionerforening lukkes
Medlemmerne over flyttes til nærmeste Pionerforening 
Pioner Hilsen
Leif Hansen
Formand DDP.


Uddrag af DDP referat pr. 8. feb. 2019:

Siden har jeg indkaldt til generalforsamling, og ekstra ordiner generalforsamling.

Med tilbagemelding inden den 31-12-2018, har modtaget et brev med fuldmagt og mail om fremmøde, hvor ingen af dem ønsker deltagelse i en bestyrelse,

Derfor er generalforsamlingen og ekstra ordiner generalforsamling aflyst.

Hovedbestyrelsen afslutter lukningen af Odense Pionerforening fra den 7-2-2019.

Medlemmerne vil blive overflyttet til Skive, Derefter tilbudt selv at vælge den Pionerforening de vil tilknyttes