Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Miniferier / DDP sendemandsmøde.
100 års jubilæum.

Ingeniørtroppernes Soldaterforening for Midt- og Sydjylland 

Dato: Torsdag D. 30 maj – 02 juni.
Sted: Silkeborg Vandrehjem,
Åhavevej 55, 8600 Silkeborg.

Øvelsesplan:  
Torsdag Eftermiddag. Ankomst – Indkvartering.
Rekonoscering, Byen – Naturen-
Pionerhygge.

Kl.18,00

Middag – Aftenskaffe.
Fredag  Udflugtsdag.

Kl. 08,00

 Morgenmad, smør selv madpakke.

Kl. 09,00

Bus afgang.
  Besøg Skanderborg Bunkermuseum.
  Kransenedlæggelse ved
Neils Ebbesens Minder.
  Frokost i Det Grønne.
  Besøg ved den Glemte Bro.
  Retur til Silkeborg.

Kl. 18,00

 Middag – Aftenskaffe.
Lørdag.  

kl. 08,00

Morgenmad 

Kl. 10,00

Vester Kirkegaard Kransenedlæggelse, Mindelunden
for faldne ModstandsfolkI 2. Verdenskrig.

Kl. 12,00

Frokost på vandrehjem.

Kl. 13,30

Sendemandmøde.
Herunder eftermiddagskaffe.
  Derefter omklædning – Fotografering
  100 Års Jubilæumsfest.
Søndag.  
  Morgenmad og hjemrejse.
Pris for deltagelse pr person 2100 Kr. Indbetales på konto 1551 – 9282432.
Sidste tilmelding og betaling 30. april.

Vi ses til nogle positive pionerdage.

Med pionerhilsen 360930 Nov. 1964.

SIDEN SIDST:
Skydning
Å
rets traditionelle skydedyst med forsvarsbrødre og Gaderforeningen er nu afviklet. Forsvarsbrødrene indtog næsten pr. tradition 1. pladsen, Ingeniørerne 2. pladsen og
Gaderforeningen 3. pladsen. Foreningens bedste skytte var som vanlig Henry S. Christensen