Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Indkaldelse til to Ekstraordinære Generalforsamlinger

Lørdag D. 26 Oktober 2019 Kl. 11,30 I Lunden Vestegade 8600 Silkeborg.
Da der desværre ikke er menneskelige resurser til rådighed til drift af foreningen, har bestyrelsen vedtaget at lukke foreningen.
Lukningen foregår efter Foreningens Vedtægter og efter Reglerne i DDP som vi er tilsluttet.
Dagsordenen vil foreligge på de to generalforsamlinger.
Generalforsamling Nr. to påregnes at starte Kl. 13,30.
Der vil i pausen imellem, de to, generalforsamlinger blive serveret en gang Stegt flæsk med Persille sovs.
Ved dette Foreningens sidste aktivitet er der som altid med deltagelse af Pionøserne.
Af hensyn til serveringen er tilmelding nødvendig til
Tlf. 75 80 25 76. Johannes Chr. Nielsen.
Med Pionerhilsen 360930.


SIDEN SIDST: