Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:


SIDEN SIDST:

Generalforsamling for året 2018.
Traditionen tro startede vi med spisning af de Gule Ærter. Foreningen havde besøg af DDPs Hovedbestyrelse, samt formand med frue fra Randers. Generalforsamlingen startede med minde ord, over to Pionere der var afgået til Ryes Brigade.
Dagsordenen blev kørt efter vedtægterne og der blev hverken sagt eller vedtaget noget der
gav anledning til de store sværdslag.

4 Maj Parade.
Veste Kirkegaard dannede Pr Tradition, rammen om den fælles 4 maj parade. Kirkegaarden, de tre Soldaterforeninger, og Hjemmeværnet, står for Planlægning og afvikling af paraden.
Foreningens Fanekommando bestod af Johannes Chr. Nielsen og Henry S. Christensen.