Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Siden opdateret: 27-11-2017

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR SalgISMS forside

Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Skydning.
Skydning i 2018 er endnu ikke fastlagt, de sædvanlige skytter vil blive indkaldt
pr Tlf. og IT af undertegnede.

Generalforsamling
Der indkaldes herved til Generalforsamling Tirsdag D. 27 Marts 2018 KL.18.00. I Lunden Vestergade 8600 Silkeborg.
Traditionen tro, startes der med et traktement som foreningen er vært for.
Dagsorden efter Lovene.

Julehilsen.
Foreningen ønsker alle medlemmer og deres Familier
en Glædelig Jul og et Godt Nytår.


SIDEN SIDST:
Flagdag for Danmarks Udsendte Personel
5 September. Foreningen deltog som sædvanlig, siden starten i år 2010, i arrangementet i
og ved Alderslyst Kirke.