Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Siden opdateret: 28-05-2018

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR SalgISMS forside

Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Jydedagen.
Næste Øvelser i foreningen er Jydedagen 17 August, husk på Sjælland at der er en stående
Invitation til at deltager.
Det færdige program i Pioneren august- september nummeret.
Pioner 360930 J. Nielsen.

Jubilæumsstævnet 2019.
De store linjer, herunder Økonomien, Programmet M. V. er nu på plads og blev på DDPs
formandsmøde oplyst til de fremmødte.


SIDEN SIDST:

Generalforsamling for året 2017.
Der var afbud fra Bestyrelses medlem Henning Pedersen.
I årets generalforsamling deltog 8pionerer og 4pionøser, samt HB medlem Iver Hølmkjær med Fruer.
Vi startede Pr Tradition med at nyde Mies Fortræffelige Gule Ærter, samt siger tak for mad.
Generalforsamlingen blev afholdt efter dagsordenen i vore vedtægter. Iver Hølmkjær valgtes til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig Indkalt.
Bestyrelsens beretning blev godkendt efter et par spørgsmål og svar.
Regnskabet, der var lovpligtig revideret, blev forelagt og godkendt.
Valg:der var nyvalg af Per Bak Sørensen til Bestyrelses suppleant og Preben Olsen som
suppleant for bilagskontrollen. Resten af valgene var Genvalg.
Problemet med Fanebærer løser bestyrelsen hen ad vejen.
Bjarne M. Pedersen og Johannes Chr. Nielsen valgtes som Sendemænd til årets Sendemandsmøde
i Maribo.

Som et led i forberedelsen til foreningens 100 års jubilæum næste år havde Formanden aflagt besøg på Lokalhistorisk Bibliotek og konstateret at foreningen var stiftet 20. September 1919 med 20 medlemmer, vi har aldrig kendt stiftelses datoen.
Vores faner blev indviet ved foreningens 25 års jubilæum, den har således, næste år været i brug i 75 år.