Ingeniørtroppernes Soldaterforening
for Midt- og Sydjylland 

Siden opdateret: 28-03-2018

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR SalgISMS forside

Formand:
Johannes Chr. Nielsen Sønderbrogade 10, st., 7160 Tørring.
 7580 2576.
Kasserer:
Henry S. Christensen Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg.
 8682 2321 / 4094 2321.

Tilholdssted:

Skyttehuset Platanvej 17, 8600 Silkeborg.
Vi skyder sammen med Forsvarsbrødrene i Silkeborg.
Der skydes torsdag i lige uger fra kl. 19:00

Årlige aktiviteter:

I august - september afholdes der en fælles Jydedag, hvor alle Danmarks Pionerer og Pionøser er velkommen til at deltage. Der forgår forskellige øvelser, frokost er medbragt, afslutning med fælles middag.

Den årlige generelforsamling afholdes i Marts måned, med foreningen som vært ved de gule ærter.

Endvidere deltager vi i alle aktiviteter i byen hvor soldaterforeningerne er repræsenteret:
Fællesskydninger - 4. Maj - Valdemarsdag og hvad der eventuelt måtte forekomme.

Foreningen er også repræsenteret ved de årlige aktiviteter der afholdes ved Ingeniør Regimentet på Skive Kaserne.

Alle aktiviteter annonceres, med tid og sted, i vores medlemsblad Pioneren.


AKTUELLE AKTIVITETER:

Jydedag.
Sommer aktiviteten er Jydedagen, Fredag D.17 August, Planlægningen er så småt gået i
gang, der opereres med at den afvikles i Ry området.
Nærmere i næste Nr. af Pioneren. Reserve allerede nu Dagen til en god Pioneroplevelse.

Jubilæumsstævnet 2019.
De store linjer, herunder Økonomien, Programmet M. V. er nu på plads og blev på DDPs
formandsmøde oplyst til de fremmødte.


SIDEN SIDST:
Skydning.
Den traditionelle Skydeaften med byens 2 andre soldaterforeninger er nu afviklet.
Skydningen blev vundet af Forsvarsbrødrene med 368 point, medens Pionererne, med
assistancer af en forsvarsbroder delte 2 pladsen med Garderforeningen, med 352 point.