Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 28-03-2020

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.
 

AKTUELLE AKTIVITETER:

80 år
Foreningen deltager i faneparaden i København den 16. april, i anledning af HM Dronningen
fylder 80 år. Tà en smuttur til København og oplev det, det er et imponerende fl ot syn.
AFLYST !

Kranselægning
Der er kranselægning på Skive Kaserne tirsdag den 5. maj kl. 11.00, i anledning af 75 året
for Danmarks befrielse. Tilmelding til den lokale formand, eller landsformanden.

HUSK !
Tilmelding til Miniferien i og omkring Skive d. 21. – 24. maj, i h.t. indbydelsen i sidste
nummer af Pioneren
AFLYST !

Sommerudflugt
Fredag den 19. juni tager vi på udfl ugt til PanzerMuseum East, Fladholtevej 18, 4200 Slagelse,
sammen med pionererne fra syd & vestsjælland. Se panzermuseuneast.dk. Vi mødes
på adressen kl. 10.15, og kl. 10.30 er der guidet rundvisning i 1½ time. Herefter er der
fælles frokost i spisehuset i ”parken”. Formanden sørger for sandwich og drikkevarer. Der
vil så være lidt tid til rundering på egen hånd, inden turen går videre til Bagerimuseet, der
ligger lige i nærheden, se skovsgaardmølleogbagerimuseum.wordpress.com. Det eneste du
skal medbringe er kaff e og kage til formiddag og eftermiddag, og selvfølgelig er det med
vores Pionøser. Tilmelding til formanden senest den 10. juni på tlf. 2395 8097, der så sørger
for koordinering af fælleskørsel.
Pris incl. entreer, guidet rundvisning og 1 sandwich m. 1 stk. drikkelse, max kr. 175.00,
exkl. Transport, der afregnes med ham/hende der lægger bil til.

Aktiviteter 1. halvår 2020

April 25. Landsrådsmøde i Skive AFLYST !
Maj 21.-24. Miniferie i og omkring Skive AFLYST !
  23.  Sendemandsmøde i Skive AFLYST !
    Ret til ændringer forbeholdes


SIDEN SIDST:

Har formanden og Erling været til formandsmøde i Skive, for at deltage i forberedelsen af dette års sendemandsmøde i maj. Vi har haft 2 x bowling med rigtig pæn tilslutning, og altid med det gode humør i højsædet.