Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 28-05-2018

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 5573 6131.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.

AKTUELLE AKTIVITETER:

Jubilæumsreception
I anledning af Lolland-Falster Pionerforenings 100 års jubilæum den 17. juli holdes reception på dagen kl. 14.00 i Hjemmeværnsgården Møllebakken 1 – 3, Nykøbing F.. Alle danske pionerer er velkomne, men af hensyn til traktementet må vi bede om tilmelding på
tlf. 2395 8097 senest den 12. juli.
Vi glæder os til og se jer.
Pionerhilsen Bestyrelsen

Kalender 2. halvår 2018

Juli 17. 100 års jubilæumsreception
Sep. 1. Jubilarstævne i Skive. 5. Flagdag for Danmarks udsendte
Okt. 10. Bowling
Nov. 6. 334 års fødselsdagsparade ved IGR i Skive. 
  14. Bowling
Dec. 12. Julebowling
    Ret til ændring forbeholdes.


SIDEN SIDST:

Bowlingafslutningen
Der var 35% af foreningens medlemmer der havde valgt og deltage i sæsonens sidste
bowlingaften, og det var tid til at vise hvad der var lært på de 5 øvrige bowlingaftener, og
det var en blanding af godt og mindre godt/ held eller mindre held. Efter endt bowling var
det tid til et par stykker smørrebrød og lidt til og skylle ned med, og efter en god times tid
gik turen hjemad igen efter en god og hyggelig afslutning på sæsonen.

Generalforsamlingen
Årets generalforsamling blev i sidste øjeblik flyttet hjem til Torben Fr. der selv havde
foreslået det, og som altid startede vi med Gule ærter med flæsk og pølse, herefter pandekager
m. is. Vi fik smagt nogen forskellige snapse, og så var vi klar til generalforsamling.
Tidligere formand Henri Boesen blev valgt som dirigent. Formanden aflagde beretning,
der efter nogen få bemærkninger blev godkendt. Kassereren fremlagde det reviderede
regnskab der også blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag til behandling. Kontingent
for 2019 blev fastsat til kr. 225,00.
Formand Helmuth Hansen og bestm. Carsten Egeskov blev genvalgt. Wagner Pedersen
blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Erling Skytte blev genvalgt som bilagskontrollant.
Henri Boesen blev valgt som bilagskontrollantsuppleant. Torben Nielsen blev valgt til
Sendemand.
Under eventuelt blev foreningens 100 års jubilæum og årets Miniferie drøftet, og enkelte
opgaver fordelt.
Formanden sluttede med og motivere et pionerhurra for dirigenten og et for foreningen.
Så var det tid til aftenkaffen, og hen under midnat drog vi hver til sit.