Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 29-05-2017

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 5573 6131.
Kasserer:
Carlo Jensen, Gedservej 24, 4800 Nykøbing Falster.
 5485 5774.

AKTUELLE AKTIVITETER:

Øst-træf 2017
Dette års Øst-træf holdes lørdag den 19. august, og er henlagt til Middelaldercenteret, Ved
Hamborgskoven 2, Nykøbing F.. Vi mødes ved indgangen kl. 10.00, og efter en morgenbitter går vi ind i området, her vil en guide vise os rundt og fortælle om alle de spændende huse, værksteder m.m., og vi skal herefter hen og se Bliden blive ”fyret af”. Herefter vil der være lidt tid på egen hånd inden frokost.
Frokosten indtager vi i det fri (det bliver jo godt vejr) i madpakkeområdet. Den består af 4 håndmadder og en øl eller vand, kaffe må man selv medbringe eller købe på stedet. Det forventes at vi slutter ved 15 tiden.
Pris for indgang, guidet rundvisning og frokost er kr. 195,- . Tilmelding på tlf. 2395 8097
senest den 3. august.

Fødselsdag:
8. juli fylder Pioner 747407-1967 Carsten Egeskov, Guldborgvej 284 B, 4862 Guldborg
70. år, der vil i den anledning blive afholdt reception på adressen Onsdag d. 12. juli fra
12,30 til 16,00.

Aktiviteter 2. halvår 2017

Aug. 19. Øst – træf
  27.  Sildefest i Bandholm
Sept. 5. Flagdag for Danmarks udsendte
  29. 99 års stiftelsesfest
Okt. 11. Bowling
Nov. 6. IGRs fødselsdagsparade i Skive
  8. Bowling
Dec. 13. Julebowling

For dem der har lyst til lidt mere, se under Sydsjællands Pionerforening.


SIDEN SIDST:

Generalforsamlingen
Der var mødt 35% af foreningens medlemmer til årets generalforsamling. Vi startede med
en gang Gule Ærter med tilbehør, og der var pandekager med is til dessert.
Så blev det tid til generalforsamling. Formanden bød velkommen, og man mindedes de
kammerater der var afgået til Ryes Brigade. Torben Nielsen blev valgt til dirigent, og
konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt, og forsamlingen var beslutningsdygtig.
Formanden aflagde en fyldestgørende beretningder gav anledning til nogen
få spørgsmål. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der blev godkendt. Der var
ikke indkommet forslag til behandling. Fastsættelse af kontingent for 2018 blev kr. 220,- .
Valg: Carlo Jensen ønskede og blive løst fra kassererposten efter mere end 20 år på
posten, og ny kasserer blev Torben Nielsen. Da Torben i forvejen var i bestyrelsen, skulle
der findes en afløser for ham, og det blev Hermann J. Mortensen. Torben Frederiksen blev
genvalgt. Som suppleant blev Erling Skytte valgt.
Carlo Jensen blev valgt som revisor. Som sendemænd valgtes Erling Skytte og Torben
Frederiksen.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for vel
udført arbejde, og afsluttede generalforsamlingen