Lolland-Falster Pionerforening

Siden opdateret: 19-06-2019

Forside
Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Lolland-Falster Pionerforening er medlem af:

Soldaterforeningernes Samvirke på Lolland, Falster og MønLFP forside

 

 
Formand:
Helmuth Hansen Havrevænget 3, 4700 Næstved.
 2395 8097.
Kasserer:
Torben Nielsen, Agersnerlevej 3, 4873 Væggerløse.
 4079 5895.
 

AKTUELLE AKTIVITETER:

Aktiviteter 2. halvår 2019

Aug. 31. Jubilarstævne Skive
Sept.

5.

 Danmarks nationale Flagdag
  27. 101 års Stiftelsesfest
Okt. 10.  Bowling m. spisning
Nov.

6.

Kranselægning i Skive
  14. Bowling m. Spisning
Dec. 12.  Julebowling m. spisning
     Ret til ændringer forbeholdes


SIDEN SIDST:
Generalforsamlingen
37% af foreningens medlemmer havde meldt deres ankomst til årets generalforsamling. Vi startede med spisning af en gang lækre Gule Ærter, efterfulgt af pandekager m. is. Under middagen rejste formanden sig og kaldte kasserer Torben Nielsen op til sig. Her fortalte han om alle de mange problemer Torben havde løst i forbindelse med at han overtog kassererposten for 2 år side og det er ikke småting man udsættes for p.g.a. hvidvaskningsdirektivet som bankerne håndhæver strengt, så det har været et stort arbejde. Herefter kunne formanden meddele at Torben for sin indsats var blevet tildelt DDPs fortjensttegn i bronze for sin ihærdighed og så blev broncetegnet hæftet på kassereren. Selskabet rejste sig og gav Torben et pionerhurra og ønskede tillykke. Efter middagen forlod Pionøserne lokalet, så vi kunne klare aftenens vigtigste opgave. Vagner Pedersen blev valgt som dirigent, og han konstaterede at alt var foregået lige efter bogen, så Gf kunne begynde. Formanden aflagde beretning, der blev godkendt. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab der fremviste et underskud på kr. 2.600, og det er godt gået i vores 100 års jubilæumsår hvor vi har holdt Miniferie m. Sendemandsmøde, reception på selve jubilæumsdagen, og så lige en ekstra tur i september. Regnskabet blev godkendt med klapsalve. Der var ikke kommet forslag til
behandling. På grund af en varslet kontingentstigning til DDP, blev kontingentet for 2019 vedtaget til kr. 240,00. Det blev vedtaget at sendemanden skal have et bidrag til dækning rejseudgifter. Alle valg var genvalg. Efter et par bemærkninger under eventuelt, lukkede dirigenten generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for vel udført job, og udbragte et pionerhurra for dirigenten, og et for Lolland – Falster Pionerforening. Så blev der hygget til hen under midnat.

Ryes Brigade.
Den 19. april meldte Pioner 256 645 – 1955 Carlo Jensen sig til Ryes Brigade. Carlo havde gennem længere tid været sløj, og siden jul gik det stille og roligt ned ad bakke med helbredet, og de sidste 4 – 5 dage gik det stærkt, og Carlo døde med sin familie omkring sig. Carlo var en ildsjæl i Lolland-Falster Pionerforening. Næsten 50 års medlemskab, mere end 30 år i bestyrelsen, heraf ca. et år som formand, og godt 20 år som kasserer. Det var ham der samlede medlemmerne til Bowling, og ligeså til generalforsamlinger, så en gæv kæmpe er gået bort. Carlo blev bisat fra Østre Kapel i Nykøbing, og foreningens fane var med ved båren, sammen med 6 medlemmer. Ved den efterfølgende sammenkomst tog formanden ordet, for der at fortælle familien hvilken kapacitet Carlo havde været for os i foreningen, og orienterede dem om de medaljer og hæderstegn Carlo havde erhvervet. Vi fra foreningen var enige om at vi havde været med til at give Carlo en værdig afsked med livet.

Bowling afslutningen.
I marts havde vi sidste bowling aften i foråret, og årets bowler skulle findes. Der var hård kamp om pladserne, så da dagens dyst var overstået fremkom følgende resultat.
Nr. 1 Helmuth Hansen
Nr. 2 Vagner Pedersen
Nr. 3 Torben Nielsen
Der var vinpræmier til de heldige/dygtige bowlere.