Københavns Pionerforening
af 6. november 1909

Siden opdateret:
06-02-2019

Forside
Tilbage
KP Tilbageblik
KP Skyttelaug
PR. Salg
KP Aktiviteter
KP Billeder
Sitma

   

Aktivitetskalender 2019     aktiviteter her

DATO AKTIVITET BEMÆRKNING
Hver tirsdag kl.18:00.


KP
Pioneraften
Beboerrum
Heilsgade 2-4 (kældern.)
1734 København V

Tryk på billede for stort:

Se adresse på kort

Spisning kl.18:45
Tilmelding til spisning, skal ske senest søndagen inden, til Michael.  23 84 90 95

 

 

 

 

 

Tir. 19. feb. 2019 kl. 19:30
KP
Ordinær
Generalforsamling
Beboerrum
Heilsgade 2-4 (kældern.)
1734 København V

Tryk på billede for stort:

Se adresse på kort

 


Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskers behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest tirsdag den 5. februar.
Ønsker man at spise med, skal tilmelding være Michael i hænde senest fredag den 15 februar.
Cissus@hansen.tdcadsl.dk eller 29241630
Leif A..
Formand
KP. = Københavns Pionerforening. DDP. = De Danske Pionerforeninger.
KSS. = Københavnske Soldaterforeningers Samvirke.