De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
03-09-2019

Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.DDP' forside


DDP' konto: Danske Bank: Reg. nr.: 1551 kontonr.: 4069404


Formandens klumme, august - september.

Det var en stor glæde at overrække skjold og diplom til de bedste kammerater i 6/7 HBUKMP. Det er en stor erkendelse fra sine holdkammerater, at få påtegningen, bedste kammerat, deres udtryk var overrasket, glædeligt og meget stolte.

SKIVE PIONERFORENING er nyt medlem af DDP.
Der bliver arbejdet med synliggørelse af Skive Pionerforening, vi har fået megen hjælp fra Regimentet, som vil hjælpe med oprettelse af en Facebook gruppe, være behjælpelige med opdatering m.v.

Miniferien i Silkeborg var en god oplevelse, selv om vejret ikke altid var med os, som Pioner var det en udfordring, som blev løst. Det var et smukt sted, med Gudenåen som nærmeste nabo, tak til Ingeniørtroppernes Soldaterforening for midt og syd Jylland for den god oplevelse. Ved festmiddagen blev Pioner Johannes Chr. Nielsen udnævnt til Æresmedlem af DDP. For hans arbejdsindsats i foreningen i mange år.

Nordisk Stævne, der deltog 9 pionerer, afg. Kl.1100 med bus fra KBH. Lufthavnen til Elverum i Norge, med opsamling af Svenske deltagere 2 steder på turen, Gøteborg, er en meget trafi keret by, ca en times forsinkelse, fremme i Elverum kl. 2300. Det var en god oplevelse, fredagen var lang, var i auditorium 6 timer, alt blev fortalt på Engelsk, trættende en hel dag, om aften fælles sammenkomst med Pionerer fra de nordiske lande ,super hyggeligt. Der blev også lidt i byen hvor vi fi k en Øl på torvet, pris alm, fadøl kr. 94,00 andre kr. 114,00, der var ikke tid til mere end 1 øl.
Forplejningen var meget fl ot, med Laks serveret på fl ere forskellige tilberedninger. Ved festmiddagen blev der serveret Elg Kalve file, super godt.

Chef skifte den 30. August med parade kl. 13.00.
Jubilar stævne 31. August kl.09.00 ved Pioner museet.
Flagdag den 5. september.
Regimentets fødselsdag 6. nov. Og Kranselægning.

Leif A. Hansen
formand

MINI-Ferien 2020.
DDPs bestyrelse samt formænd for lokalforeningerne har modtaget en mail fra formanden for Sydsjællands Pioner forening som lyder:
”Da jeg den seneste måneds tid har haft svært ved og fi nde motivation for og arrangere næste års miniferie, er vi i bestyrelsen blevet enige om at frasige os værtskabet for miniferien 2020.”
Underskrevet Formand Helmuth Hansen.
Miniferien 2020 bliver derfor på Skive kaserne. Skive pionerforening og DDP er motiveret, og glæder sig til at arrangerer den årlige Miniferie i perioden 21-24 maj 2020.

Pioner Hilsen
Leif A. Hansen

Jubilarstævne d. 31. august 2019

Foto: Heri H. Niclasen

Se billeder her  

PIONERERNE i SYDENGLAND.

17. - 26. august 2019


TRYK PÅ BILLEDE FOR STOR STØRELSE !

 

Se billeder her       

37. Nordiske Militære Kameratforenings Stævne
Norge, Elverum 13. - 16. juni 2019

Se flere billeder her  

 

Miniferier / DDP sendemandsmøde.

100 års jubilæum.
Ingeniørtroppernes Soldaterforening for Midt- og Sydjylland


Tryk på billede for stort !

Se flere billeder her   

Johannes Chr. Nielsen, blev udnævnt til æresmedlem af DDP. 

Knud Brinch Larsen, Årets Pioner

© 2008 Svend Knudsen