De Danske Pionerforeninger

Soldaterforeningen for Ingeniørsoldater

Siden opdateret:
16-05-2018


Webmaster 
Svend Knudsen


Hovedbestyrelsen
DDP Tilbageblik
DDP Billeder
Bliv Medlem
DDP Administration
Årets Pioner
Historie
Links
Sitemap
Lokalforeninger
PR Salg


Program til PDF:


Flytter du:
Så husk at melde flytning her:
KARTOTEKS-
FØRER


De Danske Pionerforeninger, er medlem af:.

D
anske Soldaterforeningers Landsraad.


Ingeniørregimentes
nyhedsbrev
 DDP' forside


DDP' konto: Danske Bank: Reg. nr.: 1551 kontonr.: 4069404


Formandens klumme, april - maj.

Københavns Pionerforening med fane var repræsenteret ved HKH Prins Henriks bisættelse. Ære være. HKH Prins Henriks minde
Formandsmødet i Odense startede meget fint, der var fremmøde af alle 6 pioner foreninger
med 13 Pioner, mødet startede med morgen kaffe og rundstykker, jeg orienterede om forløbet siden sidste formandsmøde 2018. Derefter faldt bomben Kassereren fra Odense ville afleverer en pose med regnskab og billeder fra foreningen, han meddelte at han stoppede nu, på grund af sygdom, Ove oplyste at Formanden ikke ønskede at fortsætte, så kunne foreningen blive opløst, efter en kort orientering om reglerne for opløsning af en Pionerforening, fortsatte vi mødet og ser frem til en generalforsamling i Odense.
Hvis en Pionerforening skal opløses, skal der indkaldes til en generalforsamling, er der ikke muligheder for at fører foreningen videre skal der indkaldes til ekstra ordiner generalforsamling
med et punkt på dagsorden opløsning af Pionerforeningen og medlemmerne kan så overføres til nærmeste geografisk Pionerforening efter eget valg, det vil der blive orienteret om inden vi når så langt.
Foråret er på vej, men vi skal lige have vinterkulden til at passere, der var DSL møde i Fredericia i snestorm, for dem som kom syd fra, vi kørte i meget flot vejr. Det tog vi med pioner humør, på mødet blev der orienteret om Persondata forordning som træder i kraft 25/5 2018, samt kontrol ved indgang til militær institutioner, Krone sagen skal der arbejdes mere med. Generalforsamlingerne er gennemført, nu glæder vi os til det varmere vejr. 
Kranselægning den 4. maj (ny dato 7. maj) i Skive.
Ser frem til vores miniferie og sendemandsmøde i Maribo. Jubilar stævne den 1. sep. 2018, jubilar er Årgangene med endetal 3 og 8. Ser frem til vi mødes igen.

Leif A. Hansen
formand

Årets Pioner 2018, Helmuth Hansen


 

 Foto: Michael Bedsted                       Tryk på billede for stor størrelse !

Se flere billeder her    


Ingeniørregimentet og De Danske Pionerforeninger
markerede den 7. maj 2018 73. året for Danmarks befrielse.

 

  Foto: Heri Marcmann Niclasen

PIONERERNE i SYDENGLAND.


For nogle år siden tog vi over Atlanterhavet til Skotland. Denne gang vil vi tage over den engelske Kanal til Sydengland.
Københavns Pionerforening arbejder i øjeblikket på en tur, hvor vi, med bus fra København, via Holland, tager over den Engelske Kanal til Dover. Derefter vil vi fortsætte helt ud til Lands End.
Det bliver en 10 dages tur, og sandsynligvis foregå i anden halvdel af august 2019, da vi jo gerne skulle være hjemme igen inden den 31. august, hvor der er sandsynlighed for Åbent Hus i Skive.
Årsagen til, at vi allerede nu annoncerer denne tur er, at da det er med bus, er der et begrænset antal pladser. Vi kender endnu ikke prisen, men den vil være rimelig. Interesserede A/B medlem-mer af De Danske Pionerforeninger bør derfor, så snart som muligt, tilmelde sig, (endnu ikke bindende), til Kurt Quiding, pioner@mail.dk Tlf. 20361070, med angivelse af navn(e), lokalforening, mailadresse.
Det vil herefter blive registreret i hvilken orden, man har tilmeldt sig.


Støt vore soldater!

Den gule støttesløjfe er blevet til på et ønske fra Familienetværkets kontaktpersoner, og er fremstillet efter amerikanske forbillede
 .

Læs mere og køb her  

© 2008 Svend Knudsen